Talare

Här kan du läsa mer om några av våra talare

eva_schomer_224x310

Eva Schömer, universitetslektor vid Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen. Gästprofessor i rättsvetenskap Linnéuniversitet.

Eva  Schömer arbetar inom det arbetsrättsliga området med perspektivet på jämställdhet, diskriminering och intersektionalitet. Eva kommer att prata om Diskrimineringslagen – problematisering ur ett juridiskt perspektiv.

Läs mer om Eva Schömer

 

Eileen

Professor Eileen Drew is the Director of the Centre for Women in Science and Engineering Research (WiSER) at Trinity College Dublin, Ireland where she has taught in the School of Computer Science and Statistics and Centre for Gender and Women’s Studies. Her research interests are: gender and the labour market, equality and diversity, work/life balance, the gender pay gap, family leave policies and gender in entrepreneurship and academic leadership. During her academic career, Drew has been involved in research, training and consultancy for numerous international gender related projects for the Council of Europe and European Commission. She worked as the Gender Mainstreaming expert for the Social Security Reform Co-operation Project in China. She holds the position of National Senior Expert to the European Fundamental Rights Agency (FRA) and has provided national expertise for European Gender Equality Institute (EIGE) projects. Professor Drew is engaged in driving the Athena SWAN initiative in Trinity College, following the successful completion of the INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality (INTEGER) Project in June 2015. She is currently the PI for Systemic Action for Gender Equality (SAGE) (2016-2019), funded under the EU Horizon 2020 programme, in which Trinity College Dublin Is the coordinating partner.

Paul Walton cropped 2-218x263Paul Walton obtained his PhD degree in 1990, followed by two years as a NATO postdoctoral fellow at the University of California, Berkeley, working with Ken Raymond. He joined the department of chemistry at York in 1993 as a lecturer, becoming full professor in 1999. Between 2004 and 2010 he was chair of department. He is recipient of the Royal Society of Chemistry’sHigher Education Teaching Award and the RSC’s Joseph Chatt Award foroutstanding multidisciplinary research.  He has also been editor of Dalton Transactions (2004-2008), chair of Heads of Chemistry (UK), chair of the Royal Society of Chemistry’s Diversity Committee and is one the RSC’s 175 Faces of Chemistry. He is a strong advocate of gender equality and lectures widely on the subject.  He recently served on the Irish HEA’s Expert Group on gender equality, the recommendations of which can be seen in the report, HEA Review of Gender Equality in Irish Higher Education Institutions.

 

t41jagupkuiotf3xlz0j

Ann-Sofie Henriksson är ny chef för Medborgarskolans förbundskansli. Hon kommer närmast från KTH där hon som chef för enheten för högskolepedagogik har arbetat med strategisk utbildningsutveckling inom högskolan. Ann-Sofie kommer att diskutera om bland annat att studera med funktionsnedsättning.

 

Kyrkan

Multifaith Chaplaincy, MFC, är ett ett nätverk där företrädare från judendom, islam, buddhism och kristendom ingår.

På initiativ av Studentprästerna i Lund bildades nätverket MFC. Samtliga företrädare har skrivit på ett samarbetsavtal för att verka inom ramen för MFC. Verksamheten har formats för att kunna möta de olika behov som universitetets studenter och anställda har. Inom MFC delas  ett antal grundläggande värderingar: Respekt för varje enskild individ oavsett religion, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder. Samarbete över religions- och samfundsgränser med öppet sinne och ömsesidig respekt. Hänsyn till varje människas rätt till religionsutövning samt förebyggande av diskriminering.

Studentprästerna i Lund är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Multifaith Chaplaincy har nyligen gjort intressanta utredningar om acceptans av troende i universitetsmiljö. Deras tema under konferensen är: Att navigera i det religiösa och mångkulturella samhället – Eller är religion en privatsak?

Läs mer om Multifaith Chaplaincy  i Lund

Emma_bild1_v2

Emma Klingspor, studentombud vid Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Emma kommer att belysa frågor som kränkande särbehandling och tillgänglighet. Vad menas med ett diskrimineringsärende och varför spelar lika villkor så stor roll när det kommer till tillgängligheten? Emma kommer även att ta upp exempel på när det inte gått rätt till från ett studentperspektiv.

Läs mer om studentombudet

 

mathiasMathias Wullum Nielsen is a postdoctoral fellow in Gendered Innovations at Stanford University. He is a sociologist by training and got his PhD degree at the Danish Centre for Studies in Research and Research Policy at Aarhus University in Denmark. Nielsen has published numerous articles on the topic of gender equality in academia, including pieces in Science and Public Policy, Studies in Higher Education,Nordic Journal of Feminist and Gender ResearchScandinavian Journal of Educational Research and Nature.

 

V Kalonaityte

Viktorija Kalonaityte, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap. Viktorija har nyligen gett ut en bok om Normkritiskt pedagogik och kommer att fördjupa oss i ämnet att förhålla sig till lika villkor, normer och makt inom den högre utbildningen. 

Läs mer om Viktorija Kalonaityte

 

228873_3jesper_webb

Jesper Fundberg, universitetslektor vid Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle. Jesper är universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning mot IMER och har varit involverad i flera nationella projekt inom idrott. Jespers tema under konferensen är Kön och makt i akademin – om det subtila motståndets kraft.

 Läs mer om Jesper Fundberg

 

kerstin_bw

Kerstin Sandell, docent vid Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen. Kerstin är forskare inom fältet feministiska teknik- och vetenskapsstudier. Utöver detta har hon skrivit om feministisk teori och metodologi. Hon är även intresserad av  HBTQ-forskning och frågor om jämställdhet och rättvisa. Hon arbetar inom olika tvärvetenskapliga nationella projekt och kommer vid detta tillfälle att prata om Heteronormativitet i akademin – lärdomar från homosexuellas forskarkarriärer. 

Läs mer om  Kerstin Sandell 

 

 

Arrangör: Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Kontakt: jolkonferens2016@pers.lu.se

Kommentarer inaktiverade.