Program

Tema för årets konferens är ”Makt”.

Torsdag 6/10 Palaestra
09.00 Registrering över en kopp kaffe
09.30 Välkommen till Lunds universitet

Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet 

10.00 Diskrimineringslagen – problematisering ur ett juridiskt perspektiv 

Eva Schömer, docent och universitetslektor Lunds universitet. Gästprofessor i rättsvetenskap Linnéuniversitet.

10.45 Kort paus
11.00 Athena SWAN award – something for Sweden?

Eileen Drew, Trinity College, Irland

Paul Walton, University of York

12.00 Lunch
13.00 Paneldebatt

Kampen om akademin – jämställdhet och meritokrati med Lenita Freidenvall (Socialdepartementet), Fredrik Bondestam (Nationella sekretariatet för Genusforskning), och Caroline Sundberg (Sveriges Förenade Studentkårer)

Moderatorer: Annika Rejmer och Tomas Brage, Lunds universitet

14.30           Fika
14.45 Att studera med funktionsnedsättning 

Ann Sofie Henriksson, förbundschef Medborgarskolan f.d. chef för enheten för högskolepedagogik KTH 

15.30 Att navigera i det religiösa och mångkulturella samhället. Eller är religion en privatsak?

Multifaith Chaplaincy, Studentprästerna i Lund

16.15

 

 

16:45

 

Kränkande särbehandling och tillgänglighet

Studentombudet Emma Klingspor, Lunds universitets studentkårer

Call for papers – presentera din forskning!

Mingel med presentationer av forskare och organisationer

18.30 Mingel på AF-borgen, Nya Fest
19.00 Middag på AF-borgen, Lilla salen
Fredag 7/10 Palaestra
09.00

Limits to meritocracy? Gender in academic recruitment and selection.

Mattias Wullum Nielsen, (Aarhus University/Stanford University)

09.45 Fika och posterutställning m.m.
10.15 Normkritisk pedagogik: att förhålla sig till lika villkor, normer och makt inom den högre utbildningen

Viktorija Kalonaityte, universitetslektor Linnéuniversitetet

11.00  Kön och makt i akademin – om det subtila motståndets kraft

Jesper Fundberg, universitetslektor Malmö högskola

12.00 Lunch
13.00  Heteronormativitet i akademin – lärdomar från homosexuellas forskarkarriärer 

Kerstin Sandell, docent och universitetslektor Lunds universitet

13.45 Genusperspektiv i värdegrundsarbetet vid Lunds universitet  

Tomas Brage, Inger Lövkrona och Annika Rejmer

14.30 Avslutande ord och överlämnande av stafettpinnen

Anna Maria Drake, ordförande ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Hemgång med matsäck

*** Programmet är preliminärt. Ändringar kan förekomma.

 

Kontakt: jolkonferens2016@pers.lu.se

Arrangör: Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Kommentarer inaktiverade.