Call for papers – presentera din forskning!

Under konferensen finns det möjlighet att presentera aktuell forskning inom området lika villkor torsdagen den 6 oktober kl 15.30-17. Presentationen sker i form av en poster.

Konferensens övergripande tema är ”Makt” och vi välkomnar abstracts som behandlar teman om olika villkor och förutsättningar inom akademin, exempelvis kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller till social bakgrund och som gärna problematiserar rådande kultur och struktur inom akademin.

Abstract, på svenska eller engelska, ska omfatta max 300 ord och vara insänt till jolkonferens2016@pers.lu.se  senast den 15 september 2016. Meddelande om godkännande av abstract sker senast den 20 september. I samband med detta får du mer praktiskt information om postertillverkning och presentation.

 

Arrangör: Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Kontakt: jolkonferens2016@pers.lu.se

Kommentarer inaktiverade.